Proces tworzenia opakowań

Rozwój i produkcja kompleksowych rozwiązań opakowaniowych dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego jest najtrudniejszą dyscypliną w opakowaniach przemysłowych, w której sukcesy odnoszą tylko najlepsi. Firma TART działa na tym rynku od ponad dwudziestu lat i w tym czasie zaprojektowała i wytworzyła opakowania dla szerokiego grona partnerów biznesowych nie tylko

w Republice Czeskiej, ale także za granicą. Najczęściej są to zwrotne i jednorazowe opakowania o wyższej wartości dodanej, których tworzenie składa się z kilku kolejnych kroków.

Aby przy projektowaniu i produkcji opakowań zostały wzięte pod uwagę wszystkie ważne aspekty, firma TART ma opracowany własny system analizy i rozwoju opakowań V.I.C.O.®. System V.I.C.O.®  ustanawia i stale monitoruje wszystkie priorytety dla konkretnych rozwiązań opakowaniowych od strony ochrony produktu, trwałości opakowania, ekologii, obsługi i logistyki, dostarczanych informacji i oczywiście całkowitych kosztów pakowania.